Nieuwe aarde

Vorig jaar rond deze tijd stond ik te trillen van enthousiasme. Het zou niet meer lang duren totdat het 21 december zou zijn. Dan zou òf de wereld vergaan òf de bestane wereld totaal veranderen. We zijn nu een klein jaartje verder en ik moet stellen, dat het laatste daadwerkelijk zo is. Het leven van 2012 en daarvoor is niet meer hetzelfde. De crisis blijft gaande en slaat nog steeds fanatiek om zich heen. De natuur is compleet op de hobbel. De planeten staan prachtig met elkaar te schudden en over de totale mensheid zullen we het maar niet hebben.

We moeten veranderen of we willen of niet. We krijgen de kans om ons totale denkbeeld om te gooien en te ontdekken, dat we van grote waarde zijn op elk gebied. En deze waarde wordt niet uitgedrukt in geld, maar in talenten en energie. Vroeger noemde men geld, talent… waarom zou dat zijn geweest… Laten we uit ons hoofd komen en naar ons hart terugkeren.
Wat zou de liefde doen? Wat is werkelijk van belang en hoeveel hebben we eigenlijk nodig?

Daal af en voel wat je daadwerkelijk wilt en waarvoor je hier op aarde bent gekomen en laat je niet langer leiden, door economische cijfers en angst, die telkens maar weer op ons af worden gevuurd. Blijf rustig en maak de keuze om te ontdekken dat je rijk bent en dat we als mens een prachtige taak hebben om van deze aarde een plaats van vrede en liefde te maken…

In een veranderende wereld

Write a comment